0981500249

Thanh phấn mắt (cạnh) 2.3g

Liên hệ

Tạo khối mắt dạng thỏi đầu cạnh giúp dễ dàng tán đều trên da tại vị trí các góc mà bạn mong muốn, mang lại hiệu ứng trang điểm mắt trong suốt